Een vormloze tijd’ 100 jaar DaDa in de Haagse Kunstkring

Catalogus bij de presentatie De vormloozen tijd100 jaar DaDa in de Haagse Kunstkring met werk van leden van de Haagse Kunstkring, 4 t/m 29 januari 2023.